Rozkład kursowania promów
pasażersko-samochodowych typu "BIELIK"

Obowiązuje od 11.09.2017r

PRZEPRAWA WARSZÓW

ze Świnoujścia z Warszowa
00.00     00.40     01.20     02.00     02.50
03.40     04.20     04.40     05.00     05.20
05.40     06.00     06.20     06.35     06.50
07.10     07.30     07.45     08.00     08.15
08.30     08.45     09.00     09.15     09.30
09.45     10.00     10.20     10.40     11.00
11.20     11.40     12.00     12.20     12.40
13.00     13.20     13.40     14.00     14.20
14.40     14.55     15.10     15.25     15.40
16.00     16.15     16.30     16.45     17.00
17.15     17.30     17.45     18.00     18.15
18.30     18.45     19.00     19.20     19.40
20.00     20.20     20.40     21.00     21.20
21.40     22.00     22.20     22.40     23.00
23.20     23.40
00.20     01.00     01.40     02.20     03.20
04.00     04.40     05.00     05.20     05.40
06.00     06.20     06.35     06.50     07.10
07.30     07.45     08.00     08.15     08.30
08.45     09.00     09.15     09.30     09.45
10.00     10.20     10.40     11.00     11.20
11.40     12.00     12.20     12.40     13.00
13.20     13.40     14.00     14.20     14.40
14.55     15.10     15.25     15.40     16.00
16.15     16.30     16.45     17.00     17.15
17.30     17.45     18.00     18.15     18.30
18.45     19.00     19.20     19.40     20.00
20.20     20.40     21.00     21.20     21.40
22.00     22.20     22.40     23.00     23.20
23.40

W piątki i niedziele od godz. 13.00 do 21.00 na przeprawie kursuje dodatkowy prom.
(w przypadku wystąpienia kolejek na przeprawie)

Uwaga:
  1. W soboty niedzielę i święta w godzinach 04:40 - 23:40 promy kursują co 20 minut.

ROZKŁAD KURSOWANIA PROMÓW
SAMOCHODOWYCH TYPU "KARSIBÓR"

OBOWIĄZUJE OD 01.10.2017

PRZEPRAWA CENTRUM

Świnoujście Ognica
00.00     01.00     02.00     03.00
04.00     04.50     05.30     06.20
07.00     07.30     08.00     08.30
09.00     09.30     10.00     10.30
11.00     11.30     12.00     12.30
13.00     13.30     14.00     14.30
15.00     15.30     16.00     16.30
17.00     17.20     17.40     18.00
18.20     19.00     20.00     21.00
22.00     23.00
00.30     01.30     02.30     03.30
04.30     05.10     06.00     06.40
07.30     08.00     08.30     09.00
09.30     10.00     10.30     11.00
11.30     12.00     12.30     13.00
13.30     14.00     14.30     15.00
15.30     16.00     16.30     17.00
17.20     17.40     18.00     18.20
18.40     19.30     20.30     21.30
22.30     23.30
W poniedziałki i piątki od godz. 08.00 do 18.00 na przeprawie kursuje dodatkowy prom
UWAGA !!!
  1. W niedziele i święta od godziny 4.30 do 7.00 prom kursuje o pełnej ze Świnoujścia i o wpól z Ognicy
  2. W przypadku wystąpienia kolejek na przeprawie promy kursują "NON-STOP"
  3. Pierwszeństwo przewozu materiałów niebezpiecznych:
    • z Ognicy - godz. 09.30
    • ze Świnoujścia - godz. 13.00
  4. Przewóz benzyn i gazów palnych odbywa się w nocy w godzinach 23:00 - 05:00.