Rozkład kursowania promów
pasażersko-samochodowych typu "BIELIK"

Obowiązuje od 17.06.2016r

PRZEPRAWA WARSZÓW

ze Świnoujścia z Warszowa
00.00     00.40     01.20     02.00     02.50
03.40     04.20     04.40     05.00     05.20
05.40     06.00     06.20     06.35     06.50
07.10     07.30     07.45     08.00     08.20
08.40     09.00     09.20     09.40     10.00
10.20     10.40     11.00     11.20     11.40
12.00     12.20     12.40     13.00     13.20
13.40     14.00     14.20     14.40     14.55
15.10     15.25     15.40     16.00     16.20
16.40     17.00     17.20     17.40     18.00
18.20     18.40     19.00     19.20     19.40
20.00     20.20     20.40     21.00     21.20
21.40     22.00     22.20     22.40     23.00
23.20     23.40
00.20     01.00     01.40     02.20     03.20
04.00     04.40     05.00     05.20     05.40
06.00     06.20     06.35     06.50     07.10
07.30     07.45     08.00     08.20     08.40
09.00     09.20     09.40     10.00     10.20
10.40     11.00     11.20     11.40     12.00
12.20     12.40     13.00     13.20     13.40
14.00     14.20     14.40     14.55     15.10
15.25     15.40     16.00     16.20     16.40
17.00     17.20     17.40     18.00     18.20
18.40     19.00     19.20     19.40     20.00
20.20     20.40     21.00     21.20     21.40
22.00     22.20     22.40     23.00     23.20
23.40

W piątki i niedziele od godz. 13.00 do 21.00, oraz w soboty od godz. 10.00 do 18.00 na przeprawie kursuje dodatkowy prom.

Uwaga:
  1. W soboty niedzielę i święta w godzinach 04:40 - 23:40 promy kursują co 20 minut.

ROZKŁAD KURSOWANIA PROMÓW
SAMOCHODOWYCH TYPU "KARSIBÓR"

OBOWIĄZUJE OD 17.06.2016 do 30.09.2016

PRZEPRAWA CENTRUM

Świnoujście Ognica
00.00     01.00     02.00     03.00
04.00     04.50     05.30     06.20
07.00     07.30     08.00     08.30
09.00     09.30     10.00     10.30
11.00     11.30     12.00     12.30
13.00     13.30     14.00     14.30
15.00     15.30     16.00     16.30
17.00     17.20     17.40     18.00
18.20     18.40     19.00     19.30
20.00     20.30     21.00     22.00
23.00
00.30     01.30     02.30     03.30
04.30     05.10     06.00     06.40
07.30     08.00     08.30     09.00
09.30     10.00     10.30     11.00
11.30     12.00     12.30     13.00
13.30     14.00     14.30     15.00
15.30     16.00     16.30     17.00
17.20     17.40     18.00     18.20
18.40     19.00     19.30     20.00
20.40     21.30     22.30     23.30
Od godz. 8:00 do 18:15 na przeprawie kursuje dodatkowy prom.
UWAGA !!!
  1. W niedziele i święta od godziny 4.30 do 7.00 prom kursuje o pełnej ze Świnoujścia i o wpól z Ognicy
  2. W przypadku wystąpienia kolejek na przeprawie promy kursują "NON-STOP"
  3. Pierwszeństwo przewozu materiałów niebezpiecznych:
    • z Ognicy - godz. 09.30
    • ze Świnoujścia - godz. 13.00
  4. Przewóz benzyn i gazów palnych odbywa się w nocy w godzinach 23:00 - 05:00.