Rozkład kursowania promów
pasażersko-samochodowych typu "BIELIK"

Obowiązuje od 01.10.2016r

PRZEPRAWA WARSZÓW

ze Świnoujścia z Warszowa
00.00     00.40     01.20     02.00     02.50
03.40     04.20     04.40     05.00     05.20
05.40     06.00     06.20     06.35     06.50
07.10     07.30     07.45     08.00     08.20
08.40     09.00     09.20     09.40     10.00
10.20     10.40     11.00     11.20     11.40
12.00     12.20     12.40     13.00     13.20
13.40     14.00     14.20     14.40     14.55
15.10     15.25     15.40     16.00     16.20
16.40     17.00     17.20     17.40     18.00
18.20     18.40     19.00     19.20     19.40
20.00     20.20     20.40     21.00     21.20
21.40     22.00     22.20     22.40     23.00
23.20     23.40
00.20     01.00     01.40     02.20     03.20
04.00     04.40     05.00     05.20     05.40
06.00     06.20     06.35     06.50     07.10
07.30     07.45     08.00     08.20     08.40
09.00     09.20     09.40     10.00     10.20
10.40     11.00     11.20     11.40     12.00
12.20     12.40     13.00     13.20     13.40
14.00     14.20     14.40     14.55     15.10
15.25     15.40     16.00     16.20     16.40
17.00     17.20     17.40     18.00     18.20
18.40     19.00     19.20     19.40     20.00
20.20     20.40     21.00     21.20     21.40
22.00     22.20     22.40     23.00     23.20
23.40

W piątki i niedziele od godz. 13.00 do 21.00 na przeprawie kursuje dodatkowy prom.
(w przypadku wystąpienia kolejek na przeprawie)

Uwaga:
  1. W soboty niedzielę i święta w godzinach 04:40 - 23:40 promy kursują co 20 minut.

ROZKŁAD KURSOWANIA PROMÓW
SAMOCHODOWYCH TYPU "KARSIBÓR"

OBOWIĄZUJE OD 01.12.2016

PRZEPRAWA CENTRUM

Świnoujście Ognica
00.00     01.00*     02.00*     03.00*
04.00*     04.50     05.30     06.20
07.00     07.30     08.00     08.30
09.00     09.30     10.00     10.30
11.00     11.30     12.00     12.30
13.00     13.30     14.00     14.30
15.00     15.30     16.00     16.30
17.00     17.20     17.40     18.00
18.20     19.00     20.00     21.00
22.00     23.00
00.30*     01.30*     02.30*     03.30*
04.30     05.10     06.00     06.40
07.30     08.00     08.30     09.00
09.30     10.00     10.30     11.00
11.30     12.00     12.30     13.00
13.30     14.00     14.30     15.00
15.30     16.00     16.30     17.00
17.20     17.40     18.00     18.20
18.40     19.30     20.30     21.30
22.30     23.30
* Prom kursuje we wtorek, czwartek i w sobotę. W pozostałe dni prom nie kursuje (przerwa nocna). Przeprawa promami "Bielik" na przeprawie Warszów (pojazdy o DMC do 30 ton)
UWAGA !!!
  1. W niedziele i święta od godziny 4.30 do 7.00 prom kursuje o pełnej ze Świnoujścia i o wpól z Ognicy
  2. W przypadku wystąpienia kolejek na przeprawie promy kursują "NON-STOP"
  3. Pierwszeństwo przewozu materiałów niebezpiecznych:
    • z Ognicy - godz. 09.30
    • ze Świnoujścia - godz. 13.00
  4. Przewóz benzyn i gazów palnych odbywa się w nocy w godzinach 23:00 - 05:00.
W piątki, od godz. 8:00 do 18:00 na przeprawie kursuje dodatkowy prom.
(w przypadku wystąpienia kolejek na przeprawie)