Rozkład kursowania promów
pasażersko-samochodowych typu "BIELIK"

Obowiązuje od 18.06.2014r

PRZEPRAWA WARSZÓW

ze Świnoujścia z Warszowa
00.00     00.40     01.20     02.00     02.50
03.40     04.20     04.40     05.00     05.20
05.40     06.00     06.20     06.35     06.50
07.10     07.30     07.45     08.00     08.20
08.40     09.00     09.20     09.40     10.00
10.20     10.40     11.00     11.20     11.40
12.00     12.20     12.40     13.00     13.20
13.40     14.00     14.20     14.40     14.55
15.10     15.25     15.40     16.00     16.20
16.40     17.00     17.20     17.40     18.00
18.20     18.40     19.00     19.20     19.40
20.00     20.20     20.40     21.00     21.20
21.40     22.00     22.20     22.40     23.00
23.20     23.40
00.20     01.00     01.40     02.20     03.20
04.00     04.40     05.00     05.20     05.40
06.00     06.20     06.35     06.50     07.10
07.30     07.45     08.00     08.20     08.40
09.00     09.20     09.40     10.00     10.20
10.40     11.00     11.20     11.40     12.00
12.20     12.40     13.00     13.20     13.40
14.00     14.20     14.40     14.55     15.10
15.25     15.40     16.00     16.20     16.40
17.00     17.20     17.40     18.00     18.20
18.40     19.00     19.20     19.40     20.00
20.20     20.40     21.00     21.20     21.40
22.00     22.20     22.40     23.00     23.20
23.40
Uwaga:
  1. W soboty niedzielę i święta w godzinach 04:40 - 23:40 promy kursują co 20 minut.
  2. W godzinach nocnych od 22:00 do 04:00 zabierane są wszystkie samochody o łącznej masie do 3T.

ROZKŁAD KURSOWANIA PROMÓW
SAMOCHODOWYCH TYPU "KARSIBÓR"

OBOWIĄZUJE OD 01.10.2015 do 17.06.2016

PRZEPRAWA CENTRUM

Świnoujście Ognica
00.00     01.00*     02.00*     03.00*
04.00*     04.50     05.30     06.20
07.00     07.30     08.00     08.30
09.00     09.30     10.00     10.30
11.00     11.30     12.00     12.30
13.00     13.30     14.00     14.30
15.00     15.30     16.00     16.30
17.00     17.20     17.40     18.00
18.20     19.00     20.00     21.00
22.00     23.00
00.30*     01.30*     02.30*     03.30*
04.30     05.10     06.00     06.40
07.30     08.00     08.30     09.00
09.30     10.00     10.30     11.00
11.30     12.00     12.30     13.00
13.30     14.00     14.30     15.00
15.30     16.00     16.30     17.00
17.20     17.40     18.00     18.20
18.40     19.30     20.30     21.30
22.30     23.30
* - PROM KURSUJE z poniedziałku na wtorek, ze środy na czwartek i z piątku na sobotę. W pozostałe dni prom nie kursuje (przerwa nocna). Przeprawa promami typu "Bielik" na przeprawie Warszów.
UWAGA !!!
  1. W niedziele i święta od godziny 4.30 do 7.00 prom kursuje o pełnej ze Świnoujścia i o wpól z Ognicy
  2. W przypadku wystąpienia kolejek na przeprawie promy kursują "NON-STOP" - do czasu ich rozładowania.
  3. Pierwszeństwo przewozu materiałów niebezpiecznych:
    • z Ognicy - godz. 09.30
    • ze Świnoujścia - godz. 13.00
  4. Przewóz benzyn i gazów palnych odbywa się w nocy w godzinach 23:00 - 05:00.