Telefony służbowe w Żegludze Świnoujskiej

LP Nr telefonu Dział
1 91 321 42 67
91 321 26 05
Centrala
2 91 321 55 45 Sekretariat
3 91 327 99 79 fax
4 91 321 21 40 Dyspozytor